Sjelden er noe statisk, særlig ikke når det gjelder driften av en kommune.

Mye forandrer seg på noen tiår. Noen mennesker flytter, noen går ut av tiden. Mange tidligere helårsboliger brukes i dag som fritidsboliger, osv. Vi må fra tid til annen se på hvilke veistrekninger kommunen skal betale drift og vedlikehold av, og hva som er naturlig at private skal overta.

Les også

Hvorfor så beskjedne?

Det vil være uansvarlig om man ikke tar en gjennomgang av våre veier. Drift og vedlikehold av kommunens veier skal ut på nytt anbud, og det er i så måte helt naturlig at vi gjør avklaringer nå i forkant.

Flere veistrekninger i kommunen er allerede tidligere overtatt av private, spesielt der det i dag kun er fritidsboliger.

Kommunestyret har bedt om en gjennomgang av våre kommunale veier og vedtatt noen premisser som rådmann og administrasjon har brukt som utgangspunkt i sin utredning av saken.

For å treffe en god beslutning trenger vi politikere et godt kunnskapsgrunnlag. Det mener jeg administrasjonen har levert. I tillegg har vi sendt saken på høring slik at vi får innbyggernes innspill og meninger på bordet før vi treffer beslutning.

At innbyggere reagerer på at et tilbud svekkes eller reduseres er forståelig og en forventet reaksjon.

Vår oppgave er å se helhetlig på dette, men samtidig ivareta likhetsprinsipp og at det skal være rettferdig – uansett hvor i kommunen du bor.

Er det riktig at kommunen med skattebetalernes penger betaler for drift og vedlikehold av vei til fritidsboliger? Er det riktig bruk av fellesskapets midler at en vei skal være privat og den andre, med samme antall hus/helårsboliger skal være offentlig? En annen problemstilling kan være; Er det riktig at vi privatiserer en vei hvor konsekvensen kan være at kommunen får problemer med å gi lovpålagte kommunale tjenester?

Dette er spørsmål vi må ta stilling til når saken skal behandles i kommunestyret i februar.

Arbeiderpartiet har ikke konkludert. Saken vil bli behandlet grundig i våre politiske organer før vi treffer beslutning.

Les også

Omklassifisering av kommunale veier

Les også - rådmann Kjell Idar Berg om prosessen videre: