Nå har vi fått faktura for 1 termin kommunale avgifter. Det er en stigning på nesten kr 5000,- for hele året. I 2021 var avgiften ca kr 10240,- Den vil da i 2022 bli ca kr 15112,-.

Dette er jo noe man selvfølgelig må ha, men hva er grunnen for en slik økning. Jeg kan jo ta et eksempel angående avløp kloakk i Hartvågen, Stamsund. Der ligger et støperør på ca 24 tommer som snart går i oppløsning. Når det er lavvann, er avløpet synlig. Men det er jo hull overalt. Har ikke Vestvågøy kommune hørt om noe som heter vedlikehold?

Det burde legges et nytt avløp i hele fjæra, og ut i vågen, slik at avløpet ved lavvann, i hvertfall er 5 meter under havflaten.

Hartvågen er jo ikke så dyp. Slik det er nå, er trist syn. Og jeg vil påstå at hvis barn leker nede i fjæra er det også et forbundet med sikkerhet at dette røret er helt i orden.

Og dette er ikke noe stor kostnad heller. Bruk et plastrør i hel lengde i samme dim, med lodd på.