Kommunalsjefen om høstens skole- og barnehagehverdag: - Den nye normalen vil prege oss i lang tid

Kommunalsjef for sektor utdanning i Vestvågøy kommune, Bianca Halvorsen, oppfordrer alle til å snakke sammen slik at man i fellesskap kan løse utfordringene knyttet til den pågående pandemien.