Kommunestyret i Flakstad var lite taletrengt i de to sakene. I spørsmålet om nasjonalpark var de 17 politikerne uenige. Ti stemte for park, syv mot. Men ingen tok ordet.

– Jeg er veldig spent på hva kommunestyret i Moskenes sier neste uke, var det eneste utsagnet som kom, fra ordfører Stein Iversen.

Slik lyder vedtaket:

«Kommunestyret anser at det er funnet gode løsninger for nasjonalparken som også ivaretar grunneiere og andre lokale interessenter på en forsvarlig måte. De positive effektene av nasjonalpark vurderes som større enn de negative effektene, og i sum vil dette gi god utviklingseffekt for Flakstad kommune».

Det samme forslaget la rådmann i Moskenes, Per A. Sperstad, fram i formannskapet i Moskenes mandag. Der endte debatten med at formannskapet sendte saken uten innstilling til kommunestyremøtet 24. juni.

Flyktninger

Flakstad-politikerne var langt mer taletrengt når det gjelder bosetting av flyktninger. Cecilie Johnsen /Fredvang, Krystad og Skjelfjord bygdeliste) mente kommunen skulle si nei til bosetting.

– Kan vi risikere å få feile flyktninger, som beslaglegger store ressurser? Jeg mener vi ikke skal utrede bosetting, men si nei nå, sa Johnsen som fikk syv stemmer for forslaget.

– Vi må først se på hvilke tilbud vi har i dag. Flakstad mangler godt tilbud til demente, innenfor psykiatri, samt at vi kutter i andre tilbud. Jeg kan ikke se at vi har muligheter til å ta imot flyktninger, mente Gunn J. Nygård.

Det kommunen skal gjøre er å gjennomføre formannskapets innstilling:

«Før endelig vedtak gjøres foretas en kartlegging av hvilke tjenesteytinger kommunen kan gi, og hva som må kjøpes fra annen kommune».

Edith Eriksen (Miljøpartiet de Grønne) ville gå lenger, og fremmet rådmannens forslag om å bosette fem flyktninger i år, ti neste år og 15 i 2017.

– Det bør være kommunens mål, mente Eriksen som ble stående alene om å stemme for forslaget.

Flakstad har hatt nedgang i innbyggertallet. Nærings- og utviklingssjef Kurt Atle Hansen viste til at flyktninger er forklaringen på veksten i de fleste kommuner som øker folketallet.

– Det er selvsagt utfordringer med bosetting, men samarbeid med nabokommuner kan hjelpe oss på vei, mente Hansen.