Moskenes kommune tok i 2007 initiativ til å etablere nasjonalpark. Lofotodden nasjonalpark ble navnet.

LES OGSÅ: SLIK BLIR GRENSENE FOR NASJONALPARKEN


Kommunestyret i Moskenes ønsket å søke departementet om opprettelse av nasjonalpark.

En del motstandere mente at befolkningen ikke hadde fått sagt sitt og startet en underskriftskampanje der de krevde at det ble avholdt en folkeavsteming.

LES OGSÅ: 360 KREVER FOLKEAVSTEMING

360 underskrifter ble levert til ordfører Lillian Rasmussen med krav om folkeavstemning. Moskenes har vel 800 stemmeberettigete.
Kommunestyret bestemte da at det skulle holdes en rådgivende folkeavstemning mandag 27. april.

LES OGSÅ: VIL IKKE STØTTE NASJONALPARK

Forhåndsstemingen er avsluttet og mandag åpner valglokalet på rådhuset klokken 09.00.
-De som ønsker å avgi stemme må møte opp på mandag. Vi har avholdt forhåndsstemning og rapportene fra servicetorget er at det er levert en del forhåndstemmer. Vi har også avholdt hjemmestemning for dem som ikke kan komme seg til stemmelokalet, sier ordfører Lillian Rasmussen.


Hun håper på høy valgdeltakelse.
–Når 360 har skrevet under på at de ønsker folkeavstemning så forventer jeg høy valgdeltakelse, sier Rasmussen.


Ønsker du at Moskenes kommune skal søke om å få etablere Lofotodden Nasjonalpark er spørsmålet folk skal svare ja, nei eller vet ikke på. Ordføreren håper på et klart råd.
-Vi håper at folket gir oss et klart råd i denne folkeavstemningen. Derfor er min oppfordring til alle om å bruke stemmeretten, slår ordfører Lillian Rasmussen fast.
Stemmelokalet stenger klokken 18.00