Nå settes grensene

Høyre sier nei til nasjonalpark på hjemmebane

Høyre sier nei til nasjonalpark på hjemmebane

Artikkelen er over 5 år gammel

Denne uken trekkes de endelige grensene for Lofotodden nasjonalpark.

DEL

Moskenes kommune har fått over 60 innspill fra grunneiere og andre berørte som vil endre de foreslåtte grensene for parken, eller foreslår endringer til regelverk for Lofotodden nasjonalparken.
Tirsdag kveld møttes referansegruppen, som er grunneiere og andre berørte for å diskutere innspill. Onsdag kommer turen til styringsgruppen som skal «sy sammen» innspillene til et endelig forslag til grenser og regelverk for parken.
– Det er forslaget som kommer ut av møtet som legges fram for folkeavstemning 27. april og senere behandling i kommunestyret, sier prosjektleder for Lofotodden nasjonalpark, Hege Steigedal.
Hun understreker at grensedragningene ikke vil utvide det foreslåtte parkområdet.
– Vi har fått innspill om nye områder som bør tas med i nasjonalparken, men det er for sent å komme med. Nå er det kun mulig å ta områder ut av planen, sier Steigedal.
 

Kraftproduksjon

Styringsgruppen skal blant annet ta stilling til ønsket fra Lofotkraft og grunneier H. Sverdrup AS om å ta ut Kringeldalsvatnet og Litlforsvatnet ut av nasjonalparken. Lofotkraft mener kraftproduksjon fra de to vannene vil være det billigste og enkleste prosjektet for å øke andelen fornybar energi i Moskenes.
– Dette er i tråd med en ønske utvikling om fem GWh per år ny småskala kraftproduksjon innen 2020, som er vedtatt i Klima- og energiplan for Moskenes kommune fra 2010, heter det i innspillet fra Lofotkraft.
Kraftselskapet viser til potensialet for ny kraftproduksjon i Lofoten er begrenset.
– Noen av de beste ressursene og realistiske utbyggbare prosjekt ligger tett opp mot utredningsgrensen til verneplanarbeidet. Vi ber derfor om en nøye vurdering av vårt forslag om å flytte Kringeldalsvatnet og Litlforsvatnet fra dette arbeidet, skriver Lofotkraft.

Landfeste

– Det er veldig få økonomiske konfliktområder i områdene som er foreslått som nasjonalpark. Kringeldalsvatnet og Litlforsvatnet er to av få. Jeg ser ikke bort fra at de kan bli tatt ut, sier Steigedal.
Kommunen har fått flere innspill til endringer i de foreslåtte reglene for en eventuell nasjonalpark.
– Blant annet har fiskere bedt om at forslaget om at det skal søkes om å få feste fiskeredskaper i land i nasjonalparkområdet tas ut. Det er det selvsagt mulig å gjøre. Det vil trolig også være mest praktisk, sier Steigedal.
– Kan det bli gjort store endringer i forslaget til grensene for nasjonalparken?
– Det kan det. Vi har fått mange innspill om grensedragning.

Artikkeltags