1. juli trer ny plan- og bygningslov i kraft. Den nye loven skal gjøre byggingen enklere og inneholder omfattende endringer. Det mest påfallende er at flere byggeprosjekter nå er unntatt søkeplikten. Dermed faller også plikten til å varsle naboen bort.

– Enorm pågang

Blant det som nå kan bygges søknadsfritt er frittstående bygg på opptil 50 kvadratmeter areal og fire meters mønehøyde. Bygget kan plasseres så nært som en meter fra tilgrensende tomt. Forutsetningen er at bygget ikke brukes som bolig.

Tilbygg til eksisterende bygg kan også bygges uten at kommunen eller naboen har så mye de skulle ha sagt. Slike tilbygg kan være på opptil 15 kvadratmeter, og må ligge fire meter fra tilgrensende tomt. Her gjelder også forbudet om boligbruk.

Hos kommunene er det hektiske dager som følge av den nye lovendringen. Der merkes et tydelig informasjonsbehov blant innbyggerne.

– Vi har hatt en enorm pågang de siste ukene. Det kommer flere daglige henvendelser fra folk som lurer på hva lovendringene innebærer for dem, forteller plan- og bygningssjef i Vågan kommune, Monika W. Ravnåsen.

Frykter for nabofreden

Lovendringen har fra sentralt hold som formål å effektivisere byggeprosessen. Likevel frykter kommunen negative ringvirkninger.

– Det vil nok blusse opp konflikter i kjølvannet av lovendringen. Ikke alle lar omfattende endringer på nabotomten forbigå i stillhet, og de nye bestemmelsene har blitt «bensin på bålet» i allerede betente saker. Om nabofreden skal beholdes, tror jeg det blir enda viktigere enn tidligere at naboer tar hensyn til hverandre, selv om de er unntatt varslingsplikten, forteller Ravnåsen, som presiserer at den nye loven ikke gjør at det er fritt fram:

– Utbyggere må fremdeles forholde seg til reguleringsplan og diverse forskrifter. I tillegg setter naboloven og vegloven begrensninger. Tiltak som krever dispensasjon fra lov, vedtekt, forskrift eller plan, for eksempel i marka eller i strandsonen er aldri fritatt. Skulle man komme i skade for å bryte noen bestemmelse, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes.

– Må selv ta ansvar

Også i Vestvågøy kommune har pågangen fra innbyggerne vært stor og kommunen har satt opp eget møte næringslivet. På Vestvågøy deler de bekymringen om økt temperatur i kommunens mange nabolag.

– Nabokrangel kan det godt bli. Den nye loven legger et mye større ansvar på dem som skal bygge, i og med at de selv må sørge for at reguleringsplaner og forskrifter blir fulgt, men også ovenfor naboen, meddeler Torill Toften i kommunens byggesaksavdelingen.

Om nye garasjebygg og verandaer resulterer i konflikt, er det lite kommunen kan gjøre.

– Eventuelle konflikter må naboer løse selv, sier hun.

Slik unngår du byggetrøbbel:

  • Finn ut hva du har lov til å bygge på eiendommen. Sett deg inn i reguleringsplanen for eiendommen
  • Situasjonskart og reguleringsplan kan du skaffe fra kommunen. Kontakt servicetorget.
  • Snakk med naboen. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om byggingen.
  • Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør. Kontakt kommunen v/ teknisk drift hvis du er usikker.
  • Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomta di (regulert utnyttingsgrad).
  • Finn ut om du trenger tillatelse fra andre myndigheter før du starter byggingen. Sjekk vegloven, og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel og lignende
  • Sjekk direktoratets hjemmeside: www.dibk.no for mer informasjon.