I 1995 sa formannskapet i Vågan at hver 17.-maikomite får 20 kroner per elev og en tusenlapp i grunntilskudd. 20 år senere er grunntilskuddet doblet, mens elevtilskuddet er økt med 10 kroner.

Dette gjelder alle utenom Svolvær, hvor grunnbeløpet er på 10.000 kroner fordi utgiftene er mye høyere enn på de øvrige tettstedene. Blant annet har Svolvær en krevende avvikling i Lofoten Kulturhus.

I 2008 kunne satsene ha vært skrudd betydelig opp; en hovedutvalgsleder og en kulturkonsulent konkluderte med at grunntilskuddet skulle være 5.000 kroner og kr 50 per elev. Men kultursjefen fikk aldri vite dette. Derfor ble ikke saken lagt frem for politisk behandling.

I disse dager strømmer rapportene inn til kulturetaten med opplysninger som gir rett til utbetaling for vel avviklet 17. mai.