Skal lede omstilling i Vågan

Prosjektleder: Svein Erik Skjønnås skal lede omstillingssprossen i Vågan kommune.foto: Hugo Johansen

Prosjektleder: Svein Erik Skjønnås skal lede omstillingssprossen i Vågan kommune.foto: Hugo Johansen Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Svein Erik Skjønnås har fått jobben som prosjektleder for omstillingsprosessen i Vågan kommune. Det skal nedbemannes med 28 stillinger.

DEL

Skjønnås, som vanligvis er leder for kommunens servicetorg, er frikjøpt for å være prosjektleder i omstillingsprosessen i 2015.
– Omstilling er vanskelig, spesielt den delen som berører enkeltpersoner. Målet er at omstillingsprosessen skal skje mest mulig smertefritt for de ansatte som berøres. Vi håper at mest mulig av bemanningskuttet kan løses gjennom stillinger som blir ledige fordi folk slutter eller pensjonerer seg, sier Skjønnås.

Les også: Kulturkutt fra 13 til 9 stillinger

Les også: Tar 28 stillinger

Effektivisering

Vågan kommune har rundt 700 stillingshjemler, og 880 personer på lønningslisten, ettersom enkelte stillinger deles av flere.
Hva blir jobben din?
-Vi må gå gjennom hele organisasjonen, og se på hva kommunen kan slutte med av tjenester, hva vi kan gjøre mer effektivt osv. Vi må også se på hvordan andre kommuner løser samme oppgaver. Jeg tror nok at en slik gjennomgang kan være sunt for kommunen med jevne mellomrom.
Når kan en slik omstilling få effekt?
– I juni skal rådmannen legge fram et forslag for kommunestyret om hvordan det anbefales at vi skal gå fram for å nedbemanning. Men deler av prosessen vil fortsette også etter dette. Hvis vi for eksempel finner ut at det kan skje en reduksjon innenfor skolesektoren, så vil jo ikke dette få noen effekt før det nye skoleåret starter til høsten. Vi kan jo ikke kutte stillinger midt i skoleåret vi er inne i. Alle ledige stillinger blir vurdert for å se om vi kan fange opp eventuell overtallighet, og om vi allerede har kompetanse som kan gjøre at stillingen ikke trenger å besettes.

Mulige oppsigelser

En del tjenester er kommunen nødt til å yte?
– Enhetene helse, oppvekst og utvikling skal vurdere sin egen tjenesteproduksjon, og komme med forslag til mulige endringer. Da må vi se både på lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. F.eks. er ikke dagsentrene for psykisk helse, demens og rus lovpålagte oppgaver. Men samtidig er disse viktige tilbud, som vil utløse andre tjenester dersom de ikke er der. Det er billigere å drive et senter, enn å sende ansatte hjem til hver enkelt. Slike ting må vi ta hensyn til i omstillingsprosessen.
Vil det bli oppsigelser?
I ytterste konsekvens kan det bli noen som blir oppsagt. Men målet er som sagt å få omplassert folk der det er mulig. I snitt er det 100 stillingshjemler i spill i Vågan kommune i løpet av ett år. Det er stillinger som blir ledige fordi folk finner seg andre jobber, blir pensjonerte, eller forlater av andre åresaker. Teoretisk skal det være mulig å finne plass til alle de 28 som rammes.

Les også: Rødt ville omgå regjeringas forslag om endret arbeidsmiljølov

Les også: Nå handler det om 129 millioner til Kabelvåg

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken