Kommunedirektøren anbefaler nei til øl: – Dette er en kiosk

Kommunedirektøren anbefaler nei til salg av øl i Reine kiosk. Handelsorganisasjonen Virke advarer hvert kommunestyremedlem om at saken er mangelfullt utredet.