Kommunelegen er ikke mer bekymret for arbeidsinnvandring enn andre smittekilder: - Studenter på juleferie er ikke regulert

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul mener blant annet studenter på juleferie kan være like stor risiko for koronasmitte som utenlandske arbeidere som skal til Lofoten.