Kommunelegen har mottatt bekymringsmeldinger: - Veldig skremmende