Vestvågøy kommune har engasjert Securitas til å kontrollere om utsalgsstedene på Vestvågøy følger lover og regler når det gjelder salg av tobakk og alkohol.

I slutten av juni var Securitas på en kontrollrunde på noen av utsalgsstedene.

På Spar Borg, Joker Stamsund, Circle K, Coop Prix Stamsund og Borgtun AS ble tobakkssalget kontrollert, og ingen fikk anmerkninger.

På Joker Stamsund, Coop Prix Stamsund, Spar Borg ble salget av alkohol kontrollert. Eneste avviket som ble registrert var på Spar Borg. Der hadde stedfortreder sluttet, og ny var ikke registrert hos kommunen.