Kommunen krever at skiltet ved fyret fjernes

Vågan kommune har sendt forhåndsvarsel om pålegg om fjerning av et skilt på fyret i Henningsvær.