Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen om Telenors utfasing: – Vi er svært bekymret

Artikkelen er over 2 år gammel

Mandag skrev vi at flere Telenor-kunder i blant annet Valberg og Nord-Borge har mottatt brev om at Telenor, etter 1. mai 2019, ikke vil foreta feilretting eller utvikling av kobbernettet som flere får sin internettforbindelse via.

Ordfører Remi Solberg gikk hardt ut mot dette, og onsdag morgen har et samlet kommunestyre sendt ut et presseskriv om avgjørelsen.

– Vestvågøy kommune, med sine 11.480 innbyggere, er Lofotens største kommune. Vi opplever tilflytting, næringsvekst og stadig økende turisme. Kommunen består av mange småsamfunn, og det er fortsatt slik at hele kommunen bebos og er i bruk. Når vi da ser at Telenor faser ut kobberlinjene som fortsatt benyttes til å gi husstander og bedrifter bredbånd, raskere enn det bygges ut alternativer, er vi svært bekymret over dette, heter det i pressemeldingen.

I praksis betyr Telenors nye policy at alle med ADSL som opplever brudd på sin internettforbindelse etter 1. mai står uten bredbåndsforbindelse.

– Det fins ikke alternativer. De berørte områdene har verken fått utbygd fiber eller radiolink. For en bedrift er dette en usikkerhetsfaktor som vi mener det er urimelig at noen skal måtte godta med dagens krav til nettforbindelse. Innbyggernes erfaring med mobilt bredbånd er at det per i dag ikke fungerer bra nok til at det er et reelt alternativ. Verken i forhold til dekning, stabilitet eller kapasitet i forhold til pris. Vi tviler ikke på at vi kommer dit, men vi er ikke der nå, heter det videre i uttalelsen.

Det poengteres at kommunen applauderer at gammel teknologi fases ut til fordel for nye og hensiktsmessige løsninger, men kommunen ber om at utfasingen harmoniseres opp mot tilgang til ny teknologi.

– Vi frykter at det man nå iverksetter, vil gjøre det enda mindre attraktivt å bo utenfor bysentrum. Etter det vi har fått kjennskap til, skal kobberlinjene i vår kommune være tatt ut av drift i løpet av de neste fire årene. I den forbindelse etterlyser vi handling fra staten og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, for å gi innbyggerne en forutsigbar leveranse. Vi er kjent med at Telenor har leveringsplikt på telefonforbindelse, og ikke bredbånd, noe som etter vårt syn får konsekvenser man kanskje ikke har sett før nå. Det er fremdeles områder i kommunen med såpass svak mobildekning at man innomhus er avhengig av fasttelefon for en sikker kommunikasjon med omverdenen. Det vil av den grunn være uansvarlig å fase ut kobberlinjene før tilfredsstillende mobildekning er sikret, slås det fast.

Vestvågøy kommune ber derfor om at det tas opp forhandlinger med Telenor med sikte på en avtale om å ikke fase ut kobberlinjer før det fins alternativer som fungerer.

– Telenor gjør i sitt informasjonsarbeid et poeng av at kobbernettet er hundre år gammelt, og ikke lenger tidsmessig. Vi vil fra vår side gjøre et poeng av at man nå er litt for hastig med å ta ned en nasjonal infrastruktur vi har hatt i hundre år og som fortsatt er viktig for bosettingen i landet vårt, konkluderes det.

Kommentarer til denne saken