– Kommunen rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på kommunens vannledningsnett. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann. Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår. Det kan også bli en del brunt vann hos abonnentene.

Det skriver Vestvågøy kommune på sin hjemmeside, som i slutten av mai til begynnelsen av juni skal rengjøre hovedvannledningene. ¨

Innbyggerne får beskjed om å gjøre følgende i tiden spylingen foregår, men også like etter den er avsluttet.

– Steng stoppekran: Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Det anbefales og ikke å benytte «vannbrukende» maskiner under spylingen, samt å begrense tappingen fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset.

– Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Det er derfor, for abonnentenes sikkerhet, anbefalt at stoppekran til eiendommen stenges av i det varslede tidsrommet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter «hovedstoppekran», og la vannet renne inntil det blir klart, opplyser Vestvågøy kommune.

Kommunen opplyser at på disse datoen og tidspunktene vil arbeide foregå.

Uke 21

Mandag 24.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (25.05) Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl.Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad.

Tirsdag 25.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (26.05) Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl.Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad.

Onsdag 26.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (27.05) Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl.Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad.

Mandag 27.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (28.05) Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl.Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad.

Uke 22

Søndag 30.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (31.05) Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya

Mandag 31.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (01.06) Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og steine.

Tirsdag 01.06.21: Klokka 22:00 – 07:00 (02.06) Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og steine.

Onsdag 02.06.21: Klokka 22:00 – 07:00 (03.06) Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og steine.

Torsdag 03.06.21: Klokka 22:00 – 07:00 (04.06) Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og steine.