Onsdag skal kommunestyret i Moskenes ta stilling til om industriområdet på Moskenes skal selges. Det 17.000 kvadratmeter store området er ikke utbygd med vei, vann, avløp og strøm, noe kommunen forutsetter skal gjøres av utbyggerne.

Formannskapet var i februar enig om å selge området, men uenig om hvordan det bør gjøres. Flertallet fulgte kommunedirektør Steinar Sæterdals anbefaling om å selge hele området samlet. Mindretallet, Moskenes Fellesliste, vil dele området i to og legge begge områdene ut for salg. Lista mener dette kan gi kjøperne og kommunen mer fleksibilitet.

Kommunen har hatt henvendelse om kjøp av hele området, men kjøperen trakk seg på grunn av prisen. Forrige gang området var til behandling meldte fire bedrifter interesse. Sørvågen Maskin og Transport AS har stilt søknaden i bero inntil kommunen har avklart salg. Vestlofoten Bygg AS vil også vente.

Lofoten Fishing AS har fått tilbud om å leie, men har ikke skrevet under på leieavtalen, mens Vestfjord håndverk AS har tatt i bruk sitt tildelte område på 300 kvadratmeter.

I saksutredningen slår kommunedirektøren fast at kommunen ikke er i økonomisk stand til å opparbeide området for salg.