Kommunen vil ha beplantning i ny minirundkjøring: Det sier vegvesenet tvert nei til