Kommuneoverlegen om situasjonen i Vestvågøy:- Den nødvendige pauseknappen

KOMMUNEOVERLEGE: Eva Muriel Kibsgaard Nordberg er med i kommuneoverlegeteamet i Vestvågøy

KOMMUNEOVERLEGE: Eva Muriel Kibsgaard Nordberg er med i kommuneoverlegeteamet i Vestvågøy Foto:

Av

Eva Muriel Kibsgaard Nordberg I kommuneoverlegeteamet Vestvågøy kommer med noen betraktninger om korona-situasjonen i Vestvågøy.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Forrige uke fikk vi påvist 18 nye tilfeller av Covid-19 i Vestvågøy. Antallet alene forteller oss ikke så mye mer enn at det er flere enn uka før. Antallet må derimot sees i sammenheng med omfanget av nærkontakter og berørte og det er dette vidimensjonerer vår innsats etter.

Pauseknappen

Torsdag kveld forrige uke gikk det ut en melding fra kommunens beredskapsgruppe om at enkelte skoler og barnehage måtte stenges midlertidig. Ansatte, barn og deres foresatte måtte forholde seg til karantenereglene inntil videre. Bakgrunnen er som kjent at vi så det helt nødvendig å kjøpe oss tid til å kartlegge omfang av nærkontakter og iverksette tiltak overfor disse, før vi kunne klarere nevnte arenaer som trygge å komme tilbake til. Smittesporing er et omstendelig arbeid som aller først avhenger av at folk er tilgjengelige per telefon. Hver enkelt skal ringes opp av kommunens smittesporingsteam og det skal drøftes om de faller inn under Folkehelseinstituttets definisjon av nærkontakter. Mange har også bekymring og spørsmål knyttet til situasjonen, og det er viktig å ivareta den enkeltes behov. Denne torsdagskvelden forble mye uklart og vi innså at klokka jobbet mot oss. Vi valgte å trykke på pauseknappen for deler av vårt lokalsamfunn.

Regjeringens lockdown 12. mars traff oss alle. Samtlige virksomheter og enkeltpersoner i hele landet måtte omstille seg på en annerledes hverdag. Lockdown var en stoppknapp som ga beredskapen lokalt og nasjonalt mulighet til å skaffe til veie mer kunnskap og kapasitet for å planlegge hvordan håndtere et virus som kan ramme både enkeltpersoner og samfunn uforutsigbart og hardt. Steg for steg har vi kunnet ta deler av normalen tilbake under forutsetning av at grunnleggende smitteverntiltak og bransjestandarder overholdes.

Forventet oppblomstring

Etter en sommer med mange innenlandsreiser og etter at de fleste arenaer er åpnet igjen for befolkningen, er en oppblomstring av smitten forventet. Akkurat når og hvordan den vil utvikle seg, er det vanskeligere å si noe om. For alle som har jobbet i beredskapens kulisser gjennom vår og sommer, er det også som forventet at vi må omstille oss raskt og tilpasse oss forholdene. Vi må oppskalere og nedskalere etter behov. I strategien for å håndtere pandemien framover legger nasjonale helsemyndigheter opp til pauseknapp framfor stopp. Lokale helsemyndigheter skal med sin inngående kjennskap til lokale og regionale forhold skreddersy tiltak med hensikt å begrense mest mulig smitte til minst mulig belastning for innbyggerne. Tiltakene skal være faglig velbegrunnet og tidsavgrenset.

Avhengige av forståelse og hjelp

For hvert nye smittetilfelle må nye vurderinger gjøres og tiltak iverksettes. Det betyr at tiltak og beskjeder som ble gitt i går, kan etterfølges av nye i dag. Denne uforutsigbarheten vil prege vår hverdag i tiden framover. Under en pågående pandemi kan ingen sikre seg selv og andre helt mot risiko. Vår oppgave forblir å ivareta de som rammes av sykdommen og å begrense videre smitte på mest mulig effektive måte. Det er mange som dessverre kommer i en vanskelig situasjon som følge av tiltakene våre, men vi er helt avhengige av innbyggernes forståelse og hjelp. Sammen vil vi komme oss igjennom dette.


Artikkeltags