I en kronikk i NRK har 59 kommuneoverleger luftet noe av sin frustrasjon når det gjelder manglende informasjon fra sentrale myndigheter.

Kommuneoverlegene starter kronikken med å sammenligne koronaviruset med humorprogrammet Team Antonsens innslag, kalt Joker Nord.

– Som i Joker Nord har koronaviruset en tendens til å dukke opp som trolletall. Virusets adferd er uforutsigbar. Dette krever rask lokal respons. Vi kommuneoverleger håndterer utbrudd døgnet rundt gjennom målrettet innsats.

– Større forutsigbarhet og kjennskap til bakgrunnen for tiltak ville gjort informasjonsarbeidet overfor innbyggerne enklere, skriver kommuneoverlegene i kronikken.

Kommuneoverlegene peker så på hvordan kommunene har blitt usikre, gjennom manglende kommunikasjon fra øverste hold, mens pandemien har pågått.

– Sentrale helsemyndigheter har under pandemien informert kommunene på en måte som har gjort lokalt smittevern- og beredskapsarbeid vanskeligere. Endringer og tiltak fra nasjonalt hold har vært kommunisert via pressekonferanser.

– Kommunene varsles ikke på forhånd om hva som kommer og vi varsles i og for seg heller ikke om at det skal være en pressekonferanse. Pressekonferanser som oftest holdes i «beste nyhetstid», dvs. fredag kveld eller som sist, søndag kveld. Hver gang dette skjer, renner det inn spørsmål til kommunene fra innbyggere, organisasjoner og virksomheter, skriver kommuneoverlegene og kommer med dramatiske skildringer.

– Dette knekker snart våre rygger! Det kan også nevnes at det sjelden eller aldri samtidig sendes ut skriftlig, presis informasjon med faglig begrunnelse for det som kommuniseres i pressekonferansen. Vi er således de første timene avhengig av å «tolke» det som blir sagt fra de ansvarlige, skriver kommuneoverlegene.

Kommuneoverlegene skriver så at forutsigbarhet og kjennskap til bakgrunnen for tiltak ville gjort informasjonsarbeidet overfor innbyggerne enklere.

– Vi kjenner kommunene våre og vet ofte hvordan budskapet best bør formuleres for å treffe lokalbefolkningen. Vi er sammen om å bekjempe denne pandemien. Effektiv bekjempelse krever god informasjon i alle ledd. Skal vi kunne gjøre vår del av jobben skikkelig, kan ikke reglene endres like uforutsigbart som i Joker Nord.

Kronikken er underskrevet av 59 kommuneoverleger landet rundt, blant annet Øydis Hana og Eva Kibsgaard Nordberg i Vestvågøy kommune, samt Jan Håkon Juul i Vågan kommune.