30. september innleder kommunal- og moderniseringsministeren på den årlige Kystnæringskonferansen på Leknes.

– Hittil har argumentene for kommunesammenslåing handlet om innbyggernivå, og hvordan kommunereformen påvirker velferdstilbud. Jeg har utfordret statsråden på hvordan han ser for seg at kommunesammenslåing vil gi bedre vilkår og vekst for lokalt næringsliv. Vi er veldig fornøyd med at Sanner kommer til Leknes. Næringsperspektivet har vært lite fremme i debatten, sier Anne Karine Statle i LofotenMat som arrangerer konferansen sammen med Lofoten studie- og høyskolesenter, Lofothallen, Vestvågøy kommune, Bo i Lofoten og Norsk Kystklimasenter.

Hun understreker at arrangørene ikke tar stilling for eller mot kommunesammenslåing. Det er næringslivets plass i reformen som konferansen vil løfte fram.

– Kommunene er viktig for næringslivet, blant annet når et gjelder å planlegge og legge til rette for næringsutvikling. Da er det viktig å få synliggjort næringsperspektivet i reformen. Små kommuner mangler kapasitet når det gjelder planlegging. Kan en større kommune bidra til bedring? Det er slike spørsmål vi ønsker at Sanner gir sitt svar på, sier Statle.

I fjor gjennomførte næringsforeningene i Midtre Hålogaland en spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene om holdningen til kommunesammenslåing. I Lofoten Næringsforums undersøkelse i Lofoten ville de fleste, 53 prosent, ha en kommune av de seks Lofot-kommunene.

20 prosent ville dele Lofoten i en vestlig og en østlig kommune (Vågan, Lødingen og Hadsel). En av fem medlemsbedrifter deltok i undersøkelsen.

Anne Karine Statles inntrykk er at den politiske motstanden mot sammenslåing ikke vinner gjenklang i næringslivet.

– Mitt inntrykk er at næringslivet i Lofoten er mer opptatt av hvem som er aktuelle samarbeidspartnere enn kommunegrenser.

Konferansen arrangeres mens Vestvågøy, Flakstad og Moskenes utreder sammenslåing. Neste vår skal de tre kommunene ta stilling til om de skal bli en kommune. Kommunestyret i Vågan slo denne uken for andre gang fast at kommunen ikke vil delta i sammenslåingsprosesser.

Statle håper imidlertid næringslivet i hele Lofoten finner veien til Leknes.

– Kommunereformen er meget aktuell, og kommunal- og moderniseringsministeren er den som er nærmest til å forklare hva regjeringen tenker om næringsperspektivet i reformen.