– Møter du en vanskelig kunde eller pasient. Hvordan håndterer du det, spør Bodil Ekhorn, sykepleier på kreftpoliklinikken ved Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal.

Onsdag 25. oktober inviterer hun og kollega Ann Peggy Skulbru til inspirasjonsforedraget «Kundebegeistring – for deg som jobber med mennesker». Kurset arrangeres i Meieriet kultursenter på Leknes. Foredragsholder er Katarina Lalander Hamnes.

Alle som jobber med mennesker, det være seg i en salgsposisjon eller som behandler, møter mennesker på godt og vondt. Ekhorn setter fingeren på hvor lett det er å stemple andre som vanskelige.

– Men jeg var også der, og påvirket vedkommende, presiserer hun.

Det handler om kommunikasjon.

– Maten i restauranten kan være god, men er det ikke trivelig å gå inn der, går du ikke. Det er heller ikke uvesentlig hvordan du svarer i telefonen, sier Ekhorn, som sier kurset er lagt opp som et halvdagskurs for at flest mulig skal kunne delta.

Det mener Ekhorn mange kan ha god nytte av.

– Jeg falt veldig for ordet kundebegeistring. Når vi er begeistret yter vi mer. Det gir gode ringvirkninger, og kan gi deg større suksess, sier hun.