Åtte av ti mener turismen er viktig for arbeidsplasser og næringsutvikling

På Lofotkonferansen snakket Karin Marie Antonsen om bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten og presenterte funn fra innbyggerundersøkelsen som ble kjørt ut i vinter.

DEL

– I arbeidet om kvalifisering til merket bærekraftig reisemål skal vi høre på innbyggerne, sa Karin Marin Antonsen, prosjektleder for «Merket for et bærekraftig reisemål», før hun presenterte lokalbefolkningens holdninger til turisme og status for bærekraftig reisemålsutvikling.

1097 har besvart innbyggerundersøkelsen, 940 av de bor i Lofoten. Deltakerne har svart på påstander som de skal si seg enig eller uenig i, på en skala fra en til fem.

Viktig

85 % har svart at de er helt eller delvis enig at turismen er viktig for arbeidsplasser og næringsutvikling. De fleste er også enige i at turisme er viktig for befolkningsutvikling, utvikling av byene, tettsteder og bygder.

– Det som overrasker meg mest er at færrest er enig i at turismen er viktig for utvikling av tjeneste- og kulturtilbudet. Der har vi en viktig kommunikasjonsoppgave, sier Antonsen.

Det er også brei enighet på tvers av kommunene om turismens betydning for arbeidsplasser. De er mindre samstemte om turismens betydning for befolkningsutviklingen.

– Deltakerne har svart at det er viktig å utvikle etter bærekraft, men uenige om at Lofoten framstår som bærekraftig i dag. Der har vi en jobb å gjøre. De er også delt på om vi har en god og troverdig profil utad. Det er enighet om at Lofoten bør markedsføres som bærekraftig reisemål, og at det er viktig at kommunen må ta grep om kultur og natur, forteller Antonsen.

Stolt over Lofoten

I undersøkelsen er deltakerne bedt om å oppgi steder de anser som pressområder. Henningsvær, Reine og Kvalvika peker seg ut.

Når bedt om å fortelle om sine opplevelser med turister kommer det inn nesten 600 positive opplevelser og 500 negative.

– Mange legger vekt på at de liker å hjelpe folk og på relasjoner. På den negative siden trekker folk fram turistenes adferd, som at de tar seg til rette eller kjørekunnskapene. Det pekes også på at cruiseturistene ikke legger igjen penger, forteller prosjektlederen.

Deltakerne har også svart på om turismen har bidratt til at de er mer stolt over å bo i Lofoten. I alle kommunene sier over halvparten at de blir det.

Målet er at Lofoten skal være klar til å søke om merket bærekraftig reisemål innen 2020. Frem mot det kommer det undersøkelser.

– Vi håper å få til en ringvirkningsanalyse. Slik at vi kan se på ringvirkningene av reiselivet, sier prosjektlederen.

Koste seg

Lofotkonferansen arrangeres av Destination Lofoten og har samlet over 100 aktører innenfor reiselivet.

– Det viktig å få nye innspill fra andre aktører som holder til andre steder. Jeg tror også vi har en jobb å gjøre her når det kommer til samarbeid, mener June Remmen i Arctic guide service.

Hun trekker fram «Jakten på Lofoten» som et inspirerende foredrag. Tanja Solberg, i samme selskap, skryter av konferansen.

– Det har vært fantastiske foredrag. Jeg vil trekke fram Ben Martin, det var helt magisk. Det handlet om hvordan vi kan se på breiere på mulighetene i Lofoten, sier hun.

– Det har vært mye spennende og relevant. Særlig Reinhartsen om markedsføring og Ben Martin med hans innspill fra et globalt perspektiv, var spennende, sier Ivar Hogganvik i Brim Explorer, og legger til:

– Det er interessant med et slikt forum for oss som er nye i byen. Denne konferansen er bra, men det er viktigere med jevnlig samarbeid, mener han.

Vi sender direkte: Debatt om fellesgodefinansiering

Artikkeltags