Jubileet markeres med en rekke ulike arrangementer i regi av Nordland fylkeskommune ut over dette året.

Jubileumsfeiring i Vesterålen, utgivelse av ny bok, og formidling både nasjonalt og internasjonalt er noe av det som står på jubileumsprogrammet i 2017.

Nordland fylkeskommune har i samarbeid med galleriet KaviarFactory invitert dronning Sonja til å være til stede ved åpningen av årets utstilling «PAINTING OR NOT» på KaviarFactory i Henningsvær.

Utstillingen består av verker laget av 39 nåtidige samtidskunstnere fra hele verden, og ønsker å trekke linjer fra kunsthistorien på 1960-tallet og fram til i dag.

– Dette blir et møte mellom det lokale og det internasjonale. Vi får oppleve internasjonal samtidskunst i den lokale og unike settingen som nordlandsnaturen byr på, sier fylkesordfører Sonja Alice Steen.