Onsdag 10. januar fikk Otto Ingvard Holdal den prestisjefulle utmerkelsen. Det skjedde i Oslo da han og kona Elsa var hjemme i Norge på et kort besøk midt i vinteroppholdet sitt på Gran Canaria.

– Jeg fikk vite på julaften at det var noe i gjære, men jeg visste ikke helt hva som ventet. Derfor ble jeg veldig overrasket over at det var Kongens fortjenstmedalje jeg fikk. Det er stort, sier Holdal til Lofotposten noen timer etter overrekkelsen som ble gjort av Vestvågøys ordfører, Remi Solberg.

Otto Holdal er svært glad for utmerkelsen og skjenker en takk til sin kone Elsa.

- Jeg hadde ikke fått til noe av dette uten hennes hjelp og støtte, sier han til Lofotposten.

Holdal har en imponerende lang liste over verv og innsats både i yrkeslivet, politisk og i frivillig arbeid.

Holdal var med i brigaden som etter 2. verdenskrig hadde ansvar for vaktholdet i Tyskland.

Han har vært lokalpolitiker og vegoppsynsmann i Statens vegvesen.

Han har vært sentral i Vestvågøy pensjonistforening, og i Statens vegvesens pensjonistforening. De siste årene har han engasjert seg i trafikksikkerhetsspørsmål etter at han mistet sin datter, barnebarn og svigersønn i en trafikkulykke på Sørlandet i 2006. Han var med på å etablere Nei til frontkollisjoner, en organisasjon som har lyktes i å påvirke arbeidet med Nasjonal Transportplan.

Nettopp innsatsen i denne foreningen trakk tidligere biskop Tor Berger Jørgensen fram i sin tale til Holdal under overrekkelsen.

Medalje og diplom har han fått som synlig bevis på Kongen og Norges takknemlighet for innsatsen. Senere i vår blir Otto Holdal invitert til audiens hos Kong Harald på slottet.