Konsertarrangør slått konkurs

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Mandag behandlet Salten tingrett en begjæring om konkurs i selskapet Røstnesvågen Live AS på Værøy.

Det var Skatt Nord som sto bak konkursbegjæringen, og bakgrunnen var manglende innbetaling av skatt.

Salten tingrett tok begjæringen til følge, og selskapet ble slått konkurs.

Advokat Øyvind J. Eidnes er oppnevnt som bostyrer. Første skiftesamling er berammet i Salten tingrett 7. desember.

Røstnesvågen Live AS ble etablert i 2016, og sto bak festivalen Røstnesvågen Live som ble arrangert på Værøy for første gang i 2017.

Festivalen ble ikke arrangert i år.

Regnskapet for 2016 er det eneste regnskapet som er offentliggjort. Det viser at selskapet hadde en omsetning på 173.000 kroner, og fikk et underskudd før skatt på 36.000 kroner.

Ved utgangen av 2016 hadde selskapet 25.000 i egenkapital.


Artikkeltags