Innstiller bobehandling:- Boets midler er tilbakelevert skyldneren