Gå til sidens hovedinnhold

Korona-millioner til utbedring av E10

Vegvesenet planlegger å bruke 132 millioner kroner til en rekke strakstiltak i Nordland, Troms og Finnmark.

- Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter lokalt, sier Tore Lysberg – som er sjef for Drift og vedlikehold nord i Statens vegvesen i en pressemelding.

«Krisepakke 3», som Stortinget vedtok tirsdag, gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål.

Slik skal korona-pengene brukes i Nord:

· 23 millioner til utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet

· Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet

· Tunnelutbedring E10 Lofoten

· Utskiftning av tunnelbelysning på Rv 94 og E69 i Finnmark

· Plastring ved E10 Hamnøy

· Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden

· Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana

· Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet

· Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene

· Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksvegnettet

· Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet.

Tiltak for hele landet

Pengene kommer hele landet til gode.

- I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler.

Vegvesenet er klare med flere nye prosjekter og tiltak.

- Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter raskt. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen. En del av prosjektene går på punktvise utbedringer som øker trafikksikkerheten, sier Laksforsmo i en pressemelding.

Kommentarer til denne saken