Gå til sidens hovedinnhold

Korona-veileder for barnehager er klar - se lista

Artikkelen er over 1 år gammel

(Avisa Nordland): Barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april. Nå er veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale veilederen er tydelig på hvordan barnehagene kan forebygge smitte. Det er viktig at barnehagene får tiltakene på plass før åpning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Se listen nederst i saken.

Veilederen er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Den gir konkrete råd for hvordan barnehagene kan sørge for smittvernfaglig drift.

En av de viktigste føringene i veilederen er at syke barn må holdes hjemme, selv ved svært milde luftveissymptomer og tegn på sykdom.

– Vi vil åpne barnehagene på en trygg måte, derfor er denne veilederen viktig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). – Jeg forstår at foreldre og ansatte kan være bekymret, men erfaringene fra Norge og andre land viser at få barn blir syke av koronaviruset. Dette, sammen med tiltakene som gjøres i barnehagene, bidrar også til at de ikke vil være en viktig gruppe for smittespredning.

Tiltak som må være på plass før gjenåpning.

Barnehageeiers overordnete ansvar

Opplæring av ansatte i smitteverntiltak ved at de gjøres kjent med innholdet i denne veilederen

Informasjon til foresatte om nye rutiner i barnehagen

Lage plan for håndvaskrutiner for barn og ansatte

Lage skriftlig rutine for renhold

Lage plan for oppretting og organisering av kohorter

Opprette dialog med eventuelle ansatte som er i risikogrupper og barn som har behov for tilrettelegging

Hygienetiltak

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter

Opplæring av barna i håndvaskrutiner og hostehygiene

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig

Planlegge håndhygienetiltak ute og på tur (våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon)

Ha egne avfallsbøtter til bleier og hansker til bleieskift

Redusert kontakt mellom personer

Vurdere bruk av rom i forhold til antall barn i gruppene

Planlegge for aktiviteter ute, herunder ulike tider for ulike grupper

Dele opp lekeplassen slik at barn fra ulike grupper blandes i liten grad

Unngå større samlinger av barn

Passe på at det er tilstrekkelig utstyr som tegnesaker, viskelær, sakser og blyantspissere slik at deling begrenses

Sørge for egen sitteplass per barn ved måltider og aktiviteter, med avstand mellom barna

Sikre gode rutiner for måltider og at mat serveres porsjonsvis

Plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av barnehagen

Kartlegge og organisere oppmøte- og hentetider for å hindre trengsel (alternerende tider for foresatte)

Organisere for at barn kan starte dagen ute

Unngå kollektivtransport ved turer ut av barnehagen

Renhold

Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de ulike punktene. Planen må

omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, lysbrytere ol.)

Lage en plan for renhold av leker, sportsutstyr, nettbrett og lignende. Leker og gjenstander som ikke kan vaskes ryddes bort

For ansatte

Begrense fysiske møter, eventuelt tilrettelegge for videokonferanse

Holde avstand i pauser

Etablere rutiner for vask av felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer

Begrense bruk av offentlig transport


Kommentarer til denne saken