- Koronakrisen i Italia gir et vanskelig marked for tørrfisk