Kostbart utstyr stjålet fra Meieriet: – Ingen tegn til innbrudd