Elmea AS (Lofotkraft) innførte i sommer en ny modell for nettleie, hvor vi alle må betale pr/KWh uavhengig av hva strømprisen er. Sammenlikner vi nettleien fra f.eks februar i år med august har nett leie steget for svært mange husstand fra ca 45 øre/KWh til 85 øre/KWh, en økning på nesten 90%. Hvar dette hensikten med omlegging av tariffen? Ja, selvfølgelig det lå i kortene. Er denne inntektsøkningen nødvendig, og kommunisert på forhånd? Neppe. 

Vi har billig strøm for tiden, det er bra, men dess mer vi sparer strøm, jo dyrere blir nettleien/Kwh. Utrolig! Forstår styret i selskapet hva de har vært med på? Dette skal være vårt eget nettselskap, eid i hovedsak av kommunene. Jeg anbefaler at selskapet tar en gjennomgang av praksis og ender tariffene slik at nettleien blir på nivå fra tidligere, som allikevel var et av Norges høyeste.