- Prosessen fra vi søkte om konsesjon til dagen i dag har vært lang, så det føles veldig godt å sette spaden i jorda for kraftledninga mellom Balsfjord og Skaidi, sier Berit Erdal, kommunikasjonssjef i Stanett region nord, til Nordlys.

Kraftledninga er på 420kV, og onsdag morgen startet Statnett arbeidet med fundamentsbygging på hvert mastepunkt. De startet i begge ender av av første delstrekning - både fra Balsfjord og fra Reisadalen. Det opplyser Statnett i en pressemelding.

 

Mindre sannsynlig med strømbrudd

Når det nye strømnettet er ferdig utbygd i Nord-Norge, lover Erdal at det blir langt mindre sannsynlig med  gigantiske strømbrudd som det i januar i fjor. Da mistet cirka 70.000 Troms Kraft-kunder i hele Nord-Norge strømmen en hel ettermiddag og kveld - midt i mørketida.

- Når ny 420 kV ledning er står ferdig i Nordland, Troms og Finnmark blir strømnettet langt mer robust, og sannsynligheten for strømbrudd og feil reduseres. Men vi kan aldri garantere at det ikke skjer feil på strømnettet, sier Erdal ifølge Nordlys.

Italienske Rebaioli SPA er Statnetts ledningsentreprenør på strekninga Balsfjord-Reisadalen, og de har igjen inngått kontrakt med Baas Entreprenør AS og Duci Norge AS om bygging av mastefundamenter.

Duci starter på de første mastefundament fra Balsfjord stasjon og nordover, mens Baas starter på mastefundamenter fra Reisadalen og sørøver.

Statnett opplyser at de første mastene reises til våren. Bygging på neste strekning, fra Reisadalen til Skillemoen, påbegynnes juni 2017.

Snart bedre forsyning til Tromsø

- Statnett er nå snart ferdig med å bygge ut ny 420 kV krafledning mellom Ofoten og Balsfjord. Når den står klar neste høst vil strømforsyninga til Tromsø være betydelig forbedret, sier Erdal.

– Da vil vi ha to 420 kV ledninger frem til sentralnettspunktet i Balsfjord, som Tromsø mates fra. Det vil også øke forsyningssikkerheten til Finnmark, legger hun til.

Statnett søkte om konsesjon for ny strømledning fra Ofoten til Skaidi allerede i 2009.