Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger gikk betydelig opp i fjor sammenlignet med 2015. Prisen gikk opp med 18 prosent.

Det er også vesentlige forskjeller på hva de ulike regionene betaler i nettleie til sine respektive kraftselsakp.

Netteleien til Lofotkraft var fredag på 43,90 øre per kWt inkludert 16 øre i forbuksavgift. I tillegg kommer et fastbeløp på 344,17 kroner i måneden. Sammenlignet med nettleien til Trollfjordkraft betaler folk i Hadsel vesentlig mindre i nettelie, med 40 øre kWt inkludert forburkeravgift til staten på 16 øre, og 250 kroner i fastbeløp.

Strømprisen

Gjennomsnittsprisen lå på 31,6 øre per kilowatt, før avgifter og nettleie er lagt til, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 1. kvartal betalte husholdningene i gjennomsnitt 28,7 øre per kilowatt for strømmen, mens prisen i 4. kvartal var steget til 37,6 øre/kWh. Økningen kan blant annet sees i sammenheng med utviklingen i vannstanden i norske magasiner i perioden, ifølge SSB.

Ifølge Forbrukerrådets strømkalkulator betaler strømkunder i Lofoten tre ganger mer i nettleie i forhold til snittpris på dagens spotpris fra strømleverandørene i landet. En kunde som har et forbruk på 2540 kWh i måneden betaler 1459 kroner i nettleie til Lofotkraft per måned ifølge strømkalkulatoren til Forbrukerrådet: Pris oppgitt fredag 24. februar. Mens samme dag ligger spotpris inkludert påslag og fastbeløp  mellom  507 kroner og 875 kroner hos strømleverandørene opplistet på Forbrukerrådets strømkalkulator.

Før man eventuelt velger strømleverandør, er det viktig at man sjekker om dette er kun et kortvarig lokketilbud eller en reell avtale, hvor kunden blir varslet dersom prisen blir endret. Denne varslingstjenestene har ikke alle strømleverandørene. Et poeng FBI poengterte i sitt program om strømprisene i denne uken.

Nesten en krone

Medregnet avgifter og nettleie kom den totale strømprisen i fjor opp i 91,8 øre per kilowatt i gjennomsnitt. Det er 14 prosent høyere enn i 2015. En forbruker i Lofoten med et årlig forbruk på 25.000 kWt betaler 10 prosent mer, cirka en krone per kWt i strømutgift samlet, litt avhengig av kraftleverandør.

Tallene viser også at det i fjor, i motsetning til tidligere år, var billigere med fastprisavtaler. Prisene på fastprisavtaler lå på mellom 28,5 og 30,5 øre per kilowatt i gjennomsnitt, avhengig av lengde på kontraktene, mens elspotprisen gjennomsnittlig lå på 30,2 øre per kilowatt. For variable kontrakter betalte husholdningene 35,2 øre.

Over 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene ble solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen, som normalt er den billigste i gjennomsnitt over året. (ANB-NTB)