Kommunikasjonsrådgiver Hege Walmann Dahl i Gabler skriver i en epost til Lofotposten at næringslivsseminaret har tiltrukket seg store internasjonale og nasjonale forvaltere. Gabler og Lofotkraft inviterer næringslivet i regionen til å delta på det seminaret.

Seminaret arrangeres på Thon Hotell Lofoten. Her vil man få møte forvaltningsselskaper som Pimco, Landsdowne, Sector og Arctic, som vil dele sin innsikt og erfaring med næringslivet i lofotregionen.

Aldri tidligere har denne type selskapsaktører besøkt Lofoten, så dette er en unik anledning til å høre og treffe ledende forvaltere hos internasjonale og nasjonale aktører, skriver Hege Walmann Dahl.

Lofotkraft

I anledningen påmeldingen til seminaret skriver styreleder Øyvind Løvdal i Lofotkraft Pensjonskasse at Lofotkraft etablerte egen pensjonskasse i 2015. Samla midler i pensjonskassen utgjør nå 160 millioner kroner. Pensjonskassen driftes av Gabler AS.

– Lofotkraft har gjennom dette samarbeidet fått bistand til å plassere midlene hos noen av de mest anerkjente kapitalforvaltere i verden.

– Vi vil gjerne dele denne erfaringen med næringslivet i vår region og har gleden av å invitere til et dagsseminar med Pimco, Landsdowne, Sector og Arctic, skriver Løvdal.

Debatten om aktiv kontra passiv forvaltning er høyaktuell. Det er et faktum at svært mange aktive forvaltere sliter med å gjøre det bedre enn markedet. Det kan være flere forklaringer til det, blant annet høye kostnader, indeksnær forvaltning og ønske om å bli størst mulig, heller enn å levere best mulig avkastning til kundene sine.

Det er imidlertid enkelte forvaltere som over tid har greid å konsistent slå markedet. Disse fondene er ikke tilgjengelige for mindre investorer eller privatpersoner, men gjennom Gabler har institusjonelle investorer og «family offices» anledning til å investere i de beste fondene i inn- og utland til en svært konkurransedyktig pris.

Nå er det anledning til å høre om nøkkelen til slik suksess i aktiv forvaltning, skriver Løvdal i innbydelsen.