- Sammen har eierne ambisjoner om å utvikle et strømselskap som skal levere konkurransedyktige produkter ovenfor kundene i fremtidens kraftmarked. Samtidig er det viktig å sikre at verdiskapningen beholdes i landsdelen, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS i ei pressemelding.

 - Størrelse er viktig for å ha kritisk masse på viktige kompetanseområder knyttet til produktutvikling, markedsføring, salg og kundepleie. Det nye selskapet får en kundebase på om lag 60.000 kunder og selskapet ønsker å være en attraktiv partner for å bygge et av Nord-Norges største kraftsalgsselskap, sier Eirik Frantzen, konsernsjef i Nordkraft AS i samme pressemelding.

Videre heter det at det nye selskapet skal ha en desentral struktur med ansatte nær kundene i flere sentrale områder i Nord-Norge.

- Selskapene har allerede sterke posisjoner i hvert sitt hjemmemarked og vil gjennom fusjonen styrke denne ytterligere, samt videreutvikle tydelige og nasjonale satsninger, sier Arnt M Winther, konsernsjef i Lofotkraft AS i pressemeldinga.

Tidspunktet for fusjonen er ikke klart ennå.