Krasjet i fjellveggen: Fjernet skiltene og stakk av