Innfører ny kreftmedisin i norske sykehus

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Brystkreftmedisinen Perjeta gis til kvinner med undergruppe HER 2-positiv brystkreft som gir fjernspredning. Rundt 100 kvinner i Norge rammes av denne kreftformen hvert år. Medikamentet gis så fort diagnosen er stilt.

Perjeta gir alvorlig syke kvinner i snitt 15,6 måneder lengre levetid. Halvparten lever fem år eller enda lenger, viser den internasjonale Cleopatrastudien.

- Jeg er svært glad for å vi nå kan tilby norske kvinner dette kreftlegemiddelet. Vi har ønsket å få til en avtale for å kunne ta i bruk legemiddelet, og det har vi heldigvis nå klart. Jeg beklager overfor kvinnene som har måtte vente, og understreker at dette ikke har vært en ønsket situasjon, sier leder for Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland i en artikkel på nyemetoder.no.

Lange forhandlinger

Det har vært lange forhandlinger mellom helseregionene og Roche. Da legemiddelet pertuzumab (Perjeta) var til behandling i Beslutningsforum for nye metoder i mai 2014 ble det bestemt at det måtte gjennomføres nye forhandlinger med leverandøren.

Maksprisen for medikamentet var for høy og kostnadseffektiviteten for lav. I tillegg var rabattstrukturen i daværende tilbud for kompleks.

Nå kan Perjeta tas i bruk så snart avtalen er underskrevet.

- Hver helseregion er avtalepart, og vi skal umiddelbart oversende signerte avtaler. Vi informerer vårt helsepersonell så snart avtalene kan benyttes, sier Vorland.

Mer enn pris

Forhandlingene har vært krevende og handlet om mer enn pris.

- En større del av denne avtalen er unntatt offentlighet enn det vi prinsipielt ønsker i norsk helsevesen. Vi i den offentlige helsetjenesten ønsker så mye åpenhet som mulig om tjenestene vi tilbyr. Det har vært utfordrende i denne saken, og vi vil, til tross for at vi sier ja til denne avtalen, fortsette å arbeide for mest mulig åpenhet i fremtiden, sier Vorland.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken