Kan slippe cellegift

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Flere kreftpasienter overlever med ny behandling.

DEL

Det nye virkestoffet ibrutinib kan vise til svært lovende resultater for pasienter med blodkreft.

– Virkestoffet har bedre effekt enn cellegift og gir mindre og andre type bivirkninger, sier overlege Harald Holte ved kreftklinikken på Radiumhospitalet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

 

– Et vendepunkt

Studien viser at virkestoffet er betydelig bedre enn cellegift for de pasientene over 65 år som verken har mottatt behandling for tilsvarende sykdom, eller lider av kronisk lymfatisk leukemi eller småcellet lymfocytært lymfom.

Resultatene ble nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The New England Journal of Medicine.

– Disse dataene kan representere et vendepunkt i behandlingen for pasienter med blodkreftformen kronisk lymfatisk leukemi, sier medisinsk rådgiver Anne-Marie Rasmussen i legemiddelfirmaet Janssen til ANB.

Overlevelsesevne

Sammenlignet med dem som fikk cellegift, hadde pasientene som fikk det nye virkestoffet større sjanse for å overleve og leve lenger. Etter 24 måneder levde fortsatt 98 prosent av pasientene som fikk ibrutinib, mens 85 prosent av cellegiftpasientene var i live.

– Dette er en målrettet behandling som bremser sykdommen og holder den under kontroll ved å hemme et enzym i kreftcellene, sier Rasmussen.

– På den måten hindrer man at kreftcellene får dele seg og at kreften sprer seg. Sagt på en annen måte angriper ibrutinib kreftcellene som deretter dør, mens normale celler spares, føyer hun til.

Overlege Harald Holte på Radiumhospitalet synes det nye virkestoffet ibrutinib virker lovende.

Bivirkningene pasientene unngår ved bruk av dette virkestoffet er, ifølge Holte, infeksjonsfare ved fall i hvite blodlegemer, håravfall, kvalme og sårhet i munnen og slimhinnen .

– For kreftforskningen er dette et framskritt. En høyere andel vil få lengre effekt av en slik behandling, men det blir en avveining mellom kostnad og nytte. H-reseptlegemidlene er kostbare, sier Holte.

Pasientens beste

Ingen ønsker cellegift hvis en annen behandling er like god eller bedre, ifølge helsepolitisk talskvinne Olaug Bollestad i KrF.

– Det mest vesentlige for meg er at en behandling må være til det beste for pasienten - i tillegg til at den er basert på forskning og faglig kunnskap, sier stortingspolitikeren til ANB.

Politisk vil hun ikke ta standpunkt til om ibrutinib er et faglig riktig virkestoff. Den diskusjonen overlater Bollestad til fagmiljøene.

– Forskning må alltid legge til rette for nye behandlingsformer, hva som er best for pasienten og færrest mulig bivirkninger. Derfor er denne nyvinningen bra for den gruppen det gjelder, dersom det viser seg at dette er veien å gå. En behandling må alltid være tilpasset pasientens behov, understreker Olaug Bollestad. 

Artikkeltags