Mandagens avgjørelse om å ikke åpne for å bruke store deler av Rækøya i Kabelvåg er slutten på en svært omfattende debatt, med mye politisk engasjement i Vågan.

For Arbeiderpartiet er dette en vanskelig seier – og potensielt en sak partiet kan tape på. Misfornøyde industriarbeidere og påstander om være næringsfiendtlige er krevende for et parti med Arbeiderpartiets historie.

I to store saker har Ap søkt sammen med SV, Rødt, MDG og Venstre denne høsten: Fredning av Henningsvær og om Rækøya.

For SV, Venstre, MDG og Rødt er Rækøya en stor politisk seier. For Ap er seieren langt mer kostbar, også innad i den rødgrønne posisjonen i Vågan.

Motstanderne av å åpne for større steinbrudd har samtidig lykkes med å vinne fram med sitt syn. Det er en blank politisk seier.

I praksis ble saken avgjort 8. november på medlemsmøtet til Arbeiderpartiet. Da sikret majoriteten av medlemmene et flertall i kommunestyret, mot flere av representantenes overbevisning. Saken ble dermed avgjort med én stemmes overvekt.

Uten partipisken ville flertallet vippet den andre veien. Det skader også troverdigheten til Ap i denne saken, selv om partiets interne demokrati ikke er ukjent verken nasjonalt eller lokalt.

I Vågan står nå partiet i den samme skvisen som Ap gjør nasjonalt. SV og Rødt kan lett bruke utfallet til å hente velgere fra Ap i 2023. Arbeiderpartiet mistet ett mandat sist valg, og risikerer å lekke flere velgere i alle retninger, også til borgerlig side.

Posisjonssamarbeidet mellom Ap, Sp, SV og Rødt er en øvelse der fire partier skal finne sammen. I flere saker har de gått hver sine veier siden valget. Det er en utfordring for Arbeiderpartiet, her som nasjonalt, at fløypartiene kan gå mye hardere ut.

I både saken om vern av Henningsvær og arealplanen for Kabelvåg har Sp gått mot sine posisjonskamerater. I bassengsaken stilte ordfører Frank Johnsen seg alene sammen med høyresida. Det rødgrønne felles prosjektet til de fire partiene framstår tidvis noe uklart.

De neste ukene skal budsjettet for neste år fastsettes. Timingen kunne nesten ikke vært dårligere for Ap, når de samme politikerne må navigere i stram økonomi, kutt og innsparinger om kort tid.

Varaordfører Lena Hamnes viste i kommunestyret til at politikerne er der for å ta tøffe valg. I debatten ble det også lagt vekt på det har vært gode argumenter fra begge sider.

Begge deler er riktig. Politikere må ta selvsagt vanskelige og tøffe valg der noen blir veldig misfornøyd. Noen ganger koster det dyrt å stå for det du eller flertallet i partiet mener er rett politikk.

I praksis sto saken mellom å ikke åpne for større drift, og et kompromiss med mindre og mer skjermet uttak. Full utbygging ville blitt en sak for departementet med usikkert utfall. For Sp, Høyre og Frp ble det et signal de omkostningsfritt kunne sende næringslivet.

Arbeiderpartiet ble sittende igjen med en stor del av regninga. Den politiske seieren kan trolig andre nyte godt av – uansett om de nådde fram eller ikke.