Det murres mange steder i landet over at de store variasjonene i strømprisene er urettferdig.

Og det er de sikkert.

Men skal vi utjevne strømpriser ut i fra et resonnement om at belastningen på folks økonomi skal være helt lik uavhengig av hvor du bor, så står vi som nasjon overfor et stort og krevende regnestykke.

Vi nevner reisekostnader i alle henseender. Flypriser, fergepriser og generelt høyere priser som følge av fraktkostnader gjør et stort innhogg i nordnorske familiers budsjett, men vi er vant med dette og vet ikke om noe annet..

Men det er veldig skadelig for den norske samfunnsmodellen og samholdet i befolkningen at vi får disse lokale variasjonene som naturlig nok oppleves svært urimelig. Onsdag denne uka var det områder i Norge der strømmen i realiteten kostet fire kroner kilowatten ferdig levert i stikkontakta.

Slik går det faktisk ikke an å ha det i Norge. Kombinasjonen av redusert kjøpekraft og slike energipriser påfører norske husholdninger en helt urimelig byrde.

At norske Ap-ordførere hadde et digitalt allmøte med statsminister Jonas Gahr Støre var i så måte et tegn på at noe skjer, men de foreløpige rapportene fra møtet bærer dessverre bud om at løsningen fortsatt er et stykke unna.

Oppe i det hele kom det et til dels umusikalsk krav fra Frp om at Norge skulle be Tyskland gjenåpne atomkraftverk for å redusere behovet for norsk strøm.

Her var heldigvis beskjeden fra regjeringen klar: Dette er et tysk anliggende, og ikke noe andre land skal legge seg borti. Den nasjonale energimiksen er det opp til hvert enkelt land å bestemme over selv.

Det er dessuten verdt å minne om at foranledningen til energikrisa i Europa er krig.