– Ramberg skole slik den framstår i dag holder rett og slett ikke mål. De siste lekkasjer har virkelig satt søkelyset på viktigheten av at det nå kreves handling, og ikke lenger bare planer. Engasjementet fra brukere og foreldre er prisverdig, og understreker viktigheten av framdrift i prosjektet. Her og nå er det Ramberg skole som gjelder. Andre vidløftige planer må vike – denne saken er for viktig til at man skal vente på luftslott fra posisjonen, skriver Flakstad Senterparti i en pressemelding.

Pressemeldingen ble sendt før tirsdagens formannskapsmøte. Flakstad Sp bekrefter at innlegget fortsatt er aktuelt.

Politikerne stoppet tirsdag utflytting av elevene ved Ramberg skole. I formannskapet foreslo rådmann Erling Sandnes at i tillegg til brakkerigg og bruk av Napp skole, skal kommunen vurdere å leie klasserom på Buksnes skole på Gravdal og Sørvågen skole. Det advarte hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Ramberg skole, Brit Rasmussen, mot.

Flakstad SP mener skolesaken lider urettferdig. Høsten 2017 leverte de inn en interpellasjon i kommunestyret, og krevde at skolesaken skulle sees på. Igangsettelsen ble stoppet av ordførerens dobbeltstemme i februar 2018.

– Hele saken framstår i det store og hele som merkelig. Hver gang posisjonen er misfornøyd, og det butter imot, så skyldes det på Flakstad SP. Det får da være grenser for hva mindretallet skal få skylden for. Ordfører sitter med flertallet og all makt i Flakstad kommune, noe de aller fleste vedtak i denne perioden viser, med vedtak 6 mot 5 stemmer. Dersom ordfører og posisjonen ikke hadde omgjort skolevedtaket i februar 18, ville en ny skole trolig vært godt påbegynt nå, sier gruppeleder Trond Kroken i Flakstad Senterparti i pressemeldingen.

Flakstad Senterparti mener det må settes opp en brakkerigg på Ramberg så snart som overhodet mulig. De krever at ordførere kaller inn til ekstraordinært kommunestyremøte umiddelbart.

Ordfører Sørdal sier til Lofotposten at han ikke kommer til å kalle inn til ekstraordinært kommunestyremøte. Tirsdag 12. mars holdes neste kommunestyremøte.

I april skal kommunestyret avgjøre om dagens skolebygg skal renoveres eller om det skal bygges ny skole.