Krisen ville slått Lofoten hardere uten tilreisende arbeidskraft

Av