Kristel Pedersen hos Insula AS gjorde inntrykk på britene

Artikkelen er over 1 år gammel

- Å beskytte "den blå åkeren vår" er en sak som skal beskytte både vår nåtid og framtid, sa HR-ansvarlig Kristel Pedersen i Insula AS.

DEL

Den britiske delegasjonen med representanter fra atomanlegget Sellafield Ltd, britiske myndigheter sentralt fra London og den britiske ambassadøren for Storbritannia i Norge, Richard Wood, lyttet oppmerksomt til innlegget fra matfiskprodusenten med merkevaren «Lofoten» med hovedkontor på Leknes, som har 1000 ansatte i 20 forskjellige bedrifter rundt i de nordiske landene.

– Vi produserer 1,3 millioner sjømatbaserte måltider hver dag i våre bedrifter, fortalte Kristel Pedersen.

Framtida

Og hun viste til at mens verden rundt transformeres i stor grad både med måter å leve på, med moderne kommunikasjoner som bringer oss raskt rundt hele kloden, og med ny teknologi som gjør at vi snakker sammen nærmest i et grenseløst samfunn, så har betydningen og avhengigheten av et rent hav for å skaffe råstoffer til sjømat av topp kvalitet ikke endret seg.

– Faktisk er vi nå mer enn noen gang før avhengig av et rent hav for å få mennesker til å spise stadig mer sjømat, og for å kunne oppnå en stadig mer bærekraftig eksistens i verden.

Og hun viste til at rene hav ikke bare skaffer oss et rent råstoff, men sikrer arbeidsplasser og bidrar til at nye skapes, og sikrer lokalsamfunn langs hele kysten livskraft og utvikling.

Merkevaren Lofoten

Pedersen viste til at selv om Norge er blitt en rik nasjon ikke minst på grunn av mange andre næringer, så vil fiskeriene fortsatt være basis for å leve her i kystdistriktene. Og forvaltet riktig vil man forbli en slik viktig primærnæring i mange generasjoner framover.

Lofoten er fra naturens side skapt vakker, men det som befinner seg under havets overflate rundt øygruppen, er enda mer spektakulært.

Så mye som 70 prosent av all fisk som blir fisket kommersielt i Norge, har sitt opphav i sjøområdene rundt Lofoten. Det biologiske mangfoldet her er ganske enkelt helt unikt selv sett i et verdensperspektiv, men det er også et veldig sårbart område, påpekte hun.

Ros til ildsjelene

Hun roste derfor ildsjelene bak arbeidet med «Lofoten mot Sellafield», som kom på banen lenge før dagens unge tok til å fokusere på problemene med alle typer forurensning av verdenshavene, inklusive plastproblemet.

– Disse ildsjelene i Lofoten mot Sellafield har vært rollemodeller for alle.

Hun roste også representantene fra Sellafield-anlegget og britiske myndigheter for å sikre atomanlegget mot utslipp til havet.

– Dere har tatt modige valg, og satt naturen foran profitt. Jeg ønsker derfor at man her hjemme følger opp det gode arbeid i Sellafield, da med å sikre Lofoten mot oljevirksomhet og annen forurensning.

– Lofoten sitt omdømme er viktig. Men kanskje aller viktigst er det at våre verdifulle fiskeressurser forvaltes klokt. Da vil de tjene verden og vår egen region med bærekraftig sjømat og arbeidsplasser i mange generasjoner framover, sa HR-ansvarlig Kristel Pedersen fra Insula AS på Leknes til norske og britiske representanter under avslutningen av aksjonen «Lofoten mot Sellafield» i Svolvær onsdag 15. mai 2019 på Scandic Hotell.

Hun høstet applaus og ros fra de britiske representantene, som har bak seg kjemperegningen på 121 milliarder britiske pund i arbeidet med å sikre at Sellafields-anlegget nå ikke slipper ut radioaktivt avfall lenger til havområdene rundt Storbritannia og Norge.

Les også: Lofoten mot Sellafield fikk ros fra britisk side i Svolvær

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken