Gå til sidens hovedinnhold

Kristelig Folkeparti har utspillet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kristelig Folkeparti er ikke bekvem med at de ikke fikk vist alle sine kort under jordbruksforhandlingene. Det er helt forståelig at de er skuffet, hvis de hadde mer å tilby. Men når de mener at stortinget skal sende oppgjøret tilbake til nye forhandlinger, så bør regjeringen ta initiativet sjøl. Regjeringen bør da komme med et revidert tilbud.

Et felles jordbruk har svart på statens tilbud med å bryte forhandlingene. Det er derfor ikke aktuelt å ta opp det gamle tilbudet til ny vurdering. Kommer regjeringen med et revidert tilbud regner jeg med at begge organisasjonene vil vurdere dette nøye før det kommer svar om de vil forhandle på det eller ei.

Regjeringen har registrert det massive trykket fra #Bondeopprør21 om at bøndene ikke kjenner seg igjen tallgrunnlaget. Det er positivt at regjeringen har lagt dette inn i tilbudet, og at det foreslås å opprette ei arbeidsgruppe på det. Så får vi håpe at dette innebærer virkelig ønske om å få et mer reelt tallgrunnlag.

Det er flere ting som gjør at bøndene ikke kjenner seg igjen i tallene.

Godtgjøring til arbeid og egenkapital må skilles for å få fram hva som er godtgjørelse til egenkapital og hva som er arbeidsinntekt.

Utgifter til f.eks leie av jord og melkekvote regnes som et nullsumsspill. Men dette er utgift for produsenten og må framkomme som det.

Det skaper også ekstra usikkerhet at det forhandles for et år fram i tid (i år for 2022), mens siste regnskapstall er fra 2019. Resten er prognoser.

Det er også spesielt at jordbruket, som omtrent eneste næring, ikke skal ha økning av produktprisene, som kompenserer for kostnadsnivået. I mediene virker det som at det er positivt når lakseprisene går opp, mens det er negativt for husholdningene i Norge hvis bonden skal ha mer for melk eller kjøtt.

Stortinget må gjøre vedtak om at det skal forhandles om inntektsnivå, ikke inntektsutvikling. Bøndene skal ha inntekt som andre folk. Prosentvis tillegg på ulike tall gir aldri jamstilling.

Fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland gjør et poeng av at brudd setter avtaleinstituttet i fare. Dette er vanlige trusler. Alle vet at avtaleinstituttet består så lenge staten ser seg tjent med det, enten det brytes jordbruksforhandlinger ofte eller sjelden. Faren er ikke at jordbruksoppgjøret overlates til stortinget. Faktum er at det hører heime der. Jordbruksforhandlingene er en forberedelse til behandlingen i stortinget.

Avtaleinstituttet er viktig, men må ikke misbrukes til å binde organisasjonene til masta. Sånn som regjeringen opptrer nå krever den både at et feil grunnlagsmaterialet godtas, og at man må forhandle for å få en gevinst. Det er ikke sånn man bygger grunnlag for samarbeid.

#Bondeopprør21 har vært en berikelse for jordbruket i år og for mer rettferdig behandling av ei næring som har sakket akterut. Opprøret er nok en hovedårsak til at forhandlingene i år ikke endte på sedvanlig måte, med avtaleinngåelse på en altfor dårlig avtale.

#Bondeopprør21 har fått fram hva situasjonen er i jordbruket i dag. Den kan enkelt beskrives ved at det er for dårlig lønnsomhet i næringa. Mange av de som har behov for å bygge ut eller renovere sine driftsbygninger får ikke lån og tilskudd hos IN fordi de ikke klarer å finne lønnsomhet i prosjektene, etter investeringen. Og de som har investert etter ulike regjeringers ønsker opplever å få betalt for ett årsverk når de jobber 3 – 4 årsverk. Hovedkravet til jordbruket er derfor å øke lønnsomheten for å skape grunnlag for ei framtid i jordbruket.

Når Haukland hevder at KrF har sørget for at jordbrukspolitikken og utviklingen i jordbruket er bedre, takket være KrF, enn det ville vært hvis FrP hadde fått sin politikk gjennom, så må de gå i seg selv. Det var KrF som valgte å gå inn i Solberg-regjeringen. Det var KrF som valgte å være støtteparti til regjeringen Solberg før de gikk inn i den. Så KrF må ta ansvaret for den politikken som ble resultatet av dette. Om et valg av andre samarbeidspartnere ville gitt et annet resultat er ikke godt å vite.

Kommentarer til denne saken