Mystisk trekant i Børvågen

Av

En mystisk konstruksjon i rullestein, ligger bortgjemt ovenfor veien i Børvågen ved Svolvær. Er dette et kultsted, et minnesmerke fra fortiden eller et av naturens luner?