Det forteller Eva Gonzalez-Sancho som er en av de tre kuratorene for årets LIAF. Utstillingen omfatter 25 kunstnere som stiller ut på 14 forskjellige steder i Svolvær og Kabelvåg.

Men når vi tenker kunst, så tenker vi gjerne på bilder eller skulpturer. Hvordan kan et dikt bli en del av en kunstutstilling?

– Dikt handler også om bilder. Et eksempel kan være diktlinjen som er malt på en av husveggene ved torget i Svolvær. Et annet eksempel er at et dikt kan være skrevet slik at det danner et bilde, for eksempel forme en sirkel eller figur. Dikt skaper også mentale bilder og tanker hos dem som leser dem. Derfor vil vi gjerne ha poeter med i årets Liaf, sier Gonzalez-Sancho.

Dette sier LIAF om årets utstilling på sine nye hjemmesider:

«Just what is it that makes today so familiar, so uneasy?» er tittelen på LIAF 2013. Ved å omformulere tittelen på Richard Hamiltons berømte kollasj «Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing», vil LIAF 2013 reise et vesentlig spørsmål i vår samtid. Hva er det som gjør samtiden så gjenkjennelig, men like fullt så urovekkende?

Årets kunstfestival vil med dette utforske et skifte i verdens sosioøkonomiske tilstand. Tidligere har kriser blitt etterfulgt av gjenoppbygging. I dag danner uroen en ny, permanent tilstand. LIAFs tittel viser til et viktig spørsmål i vår samtid, som synes å bli sittende fast i en endeløs sirkel. Årsaken ligger i at de framherskende ideene som har formet vår verden er uholdbare og fantasiløse når det gjelder å finne løsninger på problemene folk i størstedelen av verden står overfor i hverdagen.».

– Utstillingen handler om folks dagligliv, om motgang, problemer og gleder. Jeg tror at folk flest vil kjenne seg igjen både i bildene vi viser, og i diktene de får se. Totalt skal utstillingen speile den virkeligheten vi lever i dag. Gjennom de forskjellige innslagene vi har hatt før utstillingen, og de vi viser underveis, håper vi å vekke folks interesse for LIAF, sier Gonzalez-Sancho.

De to poetene som er med i LIAF, Karl Larsson og Esther Ramon, vil presentere sine dikt på lofotposten.no i ukene framover. Vi starter i dag og holder på i seks uker. Vi håper på debatt om både innhold og utforming.

Klikk her for å lese diktene i sin helhet (pdf)