«Just what is it that makes today so familiar, so uneasy?» er tittelen på LIAF 2013. Ved å omformulere tittelen på Richard Hamiltons berømte kollasj «Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing», vil LIAF 2013 reise et vesentlig spørsmål i vår samtid. Hva er det som gjør samtiden så gjenkjennelig, men like fullt så urovekkende?

– Utstillingen handler om folks dagligliv, om motgang, problemer og gleder. Jeg tror at folk flest vil kjenne seg igjen både i bildene vi viser, og i diktene de får se. Totalt skal utstillingen speile den virkeligheten vi lever i dag. Gjennom de forskjellige innslagene vi har hatt før utstillingen, og de vi viser underveis, håper vi å vekke folks interesse for LIAF, sier kurator Eva Gonzalez-Sancho.

De to poetene som er med i LIAF , Karl Larsson og Esther Ramon, vil presentere sine dikt på lofotposten.no i ukene framover. Vi starter i dag og holder på i seks uker. Vi håper på debatt om både innhold og utforming.

Les hele del 2 av diktet her (pdf)

Klikk her for å lese de første diktene i sin helhet (pdf)

DEBATT: Hva får du ut av dette kunstverket? Si din mening i kommentarfeltet.