Gå til sidens hovedinnhold

Nå blir det straffbart både å se på og laste ned filmer

Artikkelen er over 4 år gammel

Dette og mer til må du vite i framtidens mediehverdag.

(SIde 3): PopcornTime og nettsider som bedriver streaming av film og TV-serier har vært en solid hodepine for dem som har forsøkt å hindre piratvirksomhet de siste årene.

Frem til nå har det vært strengt forbud for deg å legge ut slikt på nett selv, men det har ikke vært ulovlig å benytte seg av slike tjenester. Årsaken er at loven har skilt mellom det å "laste ned", og det å "strømme".

I en del sammenhenger har forskjellen vært noe flytende, som ved Popcorn Time. Men nå sørger regjeringen for at absolutt all tvil feies av banen:

Forbudt!

I den helt nye åndsverkloven, slås det fast at både det å laste ned og strømme innhold som er lagt ut ulovlig, er strengt forbudt.

Det er ikke tillatt å strømme eller på annen måte bruke åndsverk som åpenbart i strid med denne loven er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett. – Lovforslag

Det er derimot ikke helt rett fram. For det første må det ifølge lovteksten være «åpenbart» for en gjennomsnittlig nettbruker at det er ulovlig.

Det påpekes også i lovteksten at eieren av verket må lide økonomisk skade «i vesentlig grad», og man kan bare straffes om en har begått en overtredelse med viten og vilje (forsett).

Regjeringen skriver i sitt lovforslag at avgrensningene av denne paragrafen har vært svært vanskelig, fordi en ikke har ønsket å straffe den jevne nettbruker, og ikke har ønsket å gi nettbrukere en "undersøkelsesplikt" for om hvorvidt innhold er lagt ut lovlig eller ei. Samtidig har det vært bred enighet om at bruk av strømmetjenester bør være forbudt.

Straff: Betal dobbel pris

Nøyaktig hva som er åpenbart, vil være en rettslig avgjørelse – men mye tyder på at innhold du finner på anerkjente tjenester som YouTube vil være ok, men "PiratedMovies4Free.tk" åpenbart vil være ulovlig.

Straffereaksjonen for strømming er ikke fengsel, men som en hovedregel må en regne med å «betale det dobbelte av rimelig vederlag for bruken».

Ved grovere brudd på åndsverkloven, gjelder strengere straffer.

Offentligheten skal ikke få vite om piratjakt

Den nye åndsverkloven gir rettighetshavere rett til å bedrive piratjakt, og gis uttrykkelig rett til å gå til domstolen og kreve tilgang til identiteten bak IP-adresser på nett.

I loven slås det her fast at mediene ikke skal få tilgang til denne typen saker før lenge etter at de er avgjort.

Allmennheten skal ikke gjøres kjent med saken før tidligst én måned etter at opplysningene er utlevert og abonnenten er underrettet om utleveringen, eller mer enn seks måneder er gått siden saken ble avsluttet. – Lovforslag

Departementet opplyser til Side 3 at bakgrunnen for at underretning til abonnenten først skal gis én måned etter utlevering, er hensynet til å kunne gjennomføre etterfølgende bevissikring.

Slik bevissikring kan for eksempel være beslag i abonnentens datamaskin for ytterligere undersøkelser. Umiddelbar underretning til abonnenten vil kunne medføre risiko for bevisforspillelse.

Du kan vinke farvel til TV-opptakene dine

En liten kuriositet i den nye åndsverkloven er at loven eksplisitt gjør det klart at opptak du gjør av en TV-sending på en dekoder, ikke kan overføres til en ny boks.

Er en sending tatt opp på innretning som nevnt i første ledd, må den ikke uten kringkastingsforetakets samtykke overføres til en annen innretning før 50 år er gått etter utløpet av det året den første sendingen fant sted. – Lovforslag

Det betyr at hvis du flytter eller boksen går i stykker, har du ingen rett til å faktisk få med deg opptakene dine.

TV-sendinger med reklame samtidig

Når vi først er inne på TV-sendinger:

Samtidig som den nye åndsverkloven nå endres, blir det også nye regler for TV-kanalene. De nye reglene åpner for at både reklame og vanlig innhold kan sendes samtidig på «delt skjerm».

Dermed blir det litt mer vrient å spole over reklamen når du ser sendinger i opptak.

– Reklame på delt skjerm legger til rette for at seerne kan følge fjernsynssendinger, for eksempel femmila i langrenn eller sykkelritt, uten reklameavbrudd som dekker hele skjermen, sier kulturminister Linda Hoffstad Helleland.

Kommentarer til denne saken