kurt e. holm

Vi vet fra historien, at kong Øystein, tidlig på 1100-tallet, vedtok at man skulle bygge rorbuer for tilreisende fiskere i Lofoten. Dette fordi lofotfisket allerede på den tiden ble ansett for å være svært viktig for landets økonomi.

Det hevdes at det var i områdene rundt Kabelvåg, Lofotens eldste fiskevær, at den kommersielle delen av Lofotfisket startet for 1000 år siden. Hva som har skjedd før den tid, har man visst svært lite om. Nå må imidlertid historien skrives om, dersom man skal tro nye de nye funnene som er gjort.

I Nusfjord i Flakstad, har man nå funnet restene etter det som viser seg å være fem, særdeles gamle rorbuer.

- De eldste av disse stammer fra 400- eller 500-tallet, sier en oppglødd fylkesarkeolog, Lars Erik Narmo.

Funnene ble gjort da Bodø Boligbyggelag skulle gjøre undersøkelser i forbindelse med deres planlagte byggeprosjekt.

- Vi startet våre undersøkelser, og skjønte fort at vi hadde kommet over noe svært viktig. Noe som viste seg å være restene etter rorbuer fra slutten av den eldre jernalder, kanskje allerede så tidlig som år 425 før kristus, forteller Narmo.

- Det er ikke rorbuer slik vi kjenner dem i dag, men de har en ramme av tre, og var kledd med torv.

Han forteller at dette funnet, sammenholdt med andre funn man har gjort både i Lofoten og andre steder, viser at fisket som næring var etablert allerede før kong Øysteins tid.

- Vi har funnet spor etter naust i Vestvågøy og Flakstad, fra før år 1000. Disse er av en størrelse som viser at det ikke var båter som skulle fiske bare til eget forbruk, og de må derfor ha hatt en større hensikt. Det er også funnet torskebein under utgravninger på Hamar. Vi som arkeologer kommer gjerne inn i forbindelse med at det skal bygges nytt, men nå har vi også begynt å se på områder vi tidligere ikke beveget oss i. Og der er det mye som nå er oppdaget, som vi ikke har fått undersøkt enda. Sammenholder man alt dette, indikerer det at fisk fra Lofoten ble distribuert, i hvert fall innad i Norge, lenge før utenrikshandelen og tørrfiskeksporten tok seg opp, mener Narmo.

Han tror at funnene i Nusfjord bare er begynnelsen på en lang rekke oppdagelser.

- Mye ligger der uten at vi tenker over det, og det at vi nå leter på nye steder, gjør at vi vil finne mye interessant i årene som kommer. Jeg er ikke i tvil om at historien nå må skrives om, sier han.